Cabin

No.1 Rui Fukazawa

Listen

No.2 Yurina Oguma

Listen

Teepee
Fishing

No.3 Erisa Matsuda

Listen

No.4 Miria Fujita

Listen

Archery
Canoeing

No.5 Chisae Ogawa

Listen